‭045 312 4744‬ uutiset@junauutiset.fi

Suomen rautateiden historia on kiehtova ja monivaiheinen tarina, joka ulottuu 1800-luvun alkuun. Rautateiden parantaminen on ollut merkittävä asia teollistumisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta.

Ensimmäiset ratasuunnitelmat Suomessa toimitettiin jo 1800-luvun alussa. Vuonna 1832 päärata Helsingin ja Hämeenlinnan välillä suunniteltiin, mutta hanke ei toteutunut. Vasta vuonna 1860 alettiin suunnitella rautatien kehittämistä. Tämä johti vuonna 1862 Valtion Rautateiden perustamiseen.. Ensimmäinen rataosuus Helsingistä Hämeenlinnaan valmistui vuonna 1862, ja samana vuonna avattiin myös pääradan vaihe Turusta Hämeenlinnaan.

Rautateiden rakentaminen muuttui haastavaksi ja hitaksi, mutta ne merkitsivät suurta vahvistumista kiertueen ja tavarantoimituksen kannalta. Seuraavina vuosikymmeninä rautateitä rakennettiin ahkerasti Suomen ainutlaatuisissa osissa. 1870-luvulla ensimmäinen yhteys Helsingistä Viipuriin muuttui valmiiksi, ja vuoden 1886 kautta rautatieliikenne ulottui Ouluun. Rautateiden luominen mahdollisti a:n sisäisen ja ulkoisen vaihdon parantamisen ja yritystoiminnan kasvun. Rautatiet toivat myös uuden aikakauden ja infrastruktuurin meille. Suomen rautatieyhteisö kasvoi voimakkaasti 1900-luvun alussa. Jäljet ulottuivat yhä syvemmälle kansallisvaltioon ja erityisiin kaupunkeihin. Rautateiden merkitys kävijöiden ja talousjärjestelmän lauseissa muuttui yksinkertaiseksi. Ne toivat etäisyydet lähemmäksi ja mahdollistivat ihmisten ja tavaroiden kuljetuksen nopeammin. Rautateiden parantaminen ei kuitenkaan muuttunut aina suoraviivaiseksi.

Suomen itsenäistyessä rautatiet siirtyivät valtion omistukseen vuonna 1917. Tämä avasi uusia mahdollisuuksia rautateiden kehitykselle, mutta samaan aikaan rautatiet joutuivat kohtaamaan haasteita, kuten poliittista painostusta ja taloudellisia vaikeuksia. Talvisodan ja jatkosodan aikana rautateitä oli käytetty huomattavasti taisteluponnistuksen apuna. Toisen maailmansodan jälkeen Suomen rautateitä on modernisoitu ja uusittu. Dieselkäyttö junissa yleistyi ja sähköistettyjä rataosuuksia on rakennettu.

Nopeammat ja erittäin vihreät junat mahdollistivat entistä sujuvamman matkan. 1990-luvulla Suomen rautatiet on avattu kilpailulle ja rautateiden toiminta alkoi vaihtua. Yksityiset rautatieyritykset tulivat markkinoille ja liikenne vapautui. Tämä johti moniin muutoksiin rautateiden toiminnassa ja tarjonnassa. 2000-luvulla rautateiden kehitystä on kestetty monin ainutlaatuisin keinoin. Suurinopeuksiset pitkän matkan junat oli otettu käyttöön, ja rautateiden suojaa ja tehokkuutta on lisätty. Ympäristöystävällisyys on lisäksi osoittautunut keskeiseksi tarkoitukseksi ja opetusmatkan suosio on kasvanut. Nykyään Suomen rautatieyhteisö on laaja ja kattaa lähes koko maan. VR-Yhtymä Oy toimii valtion omistamana rautatievirastona ja on vastuussa matkustajista. Lisäksi rautatieyrityksen eri alueilla toimii lukuisia muita organisaatioita.

Suomen rautateiden historia on siis pitkä ja monipuolinen. Rautatiet ovat olleet avainasemassa maamme parantamisessa, vaikuttaneet talouteen ja sen normaaliin elämään. Ne ovat mahdollistaneet ihmisten ja tavaroiden nopeamman liikkumisen ja edistäneet yhteiskunnan paranemista. Seuraavaksi junaliikennettä tulevat kehittämään yksityiset operaattorit.